IMDi løyver nær éin million kroner til avdeling for inkludering og mangfald i Ulstein kommune

foto