– Det kan ikkje vere sånn at eigedomsselskapet bestemmer kva behov kommunen skal ha