Hareid - Sulesund vart søndag kveld innstilt på grunn av dårleg vêr. Det melde Fjord1 i ei driftsmelding søndag kveld.

I meldinga skreiv Fjord1 at innstillinga gjaldt inntil vidare.

Fjord1 hadde allereie innstilt avgangen frå Hareid 21.00 og frå Sulesund 21.30, men då grunna manglande kviletid.

Også ferjesambandet Festøya - Solavågen var innstilt søndag kveld.

Klokka 23.52 søndag kveld melde Fjord1 at det ville bli normal drift igjen i sambandet frå midnatt.