Den eine gir seg etter meir enn to tiår – den andre tek over lokala

foto