Kommunepsykologane tek føre seg situasjonen i Ukraina

foto