Kommunen vil leie trafikken til og frå Brekkane til sentrum