Fekk pris for å ha gjort nynorsken meir tilgjengeleg for born

foto