Lovforslaget vart vedteke i statsråd på fredag, men trer ikkje kraft før 1. februar, skriv Lovdata.

Dei nye bøtesatsane startar på 1150 kroner og bevegar seg opp til 15.850 kroner, avhengig av kva slags trafikklovbrot som har vorte gjort.

NAF er skeptisk

Til dømes kan ein få eit forenkla førelegg på 8200 kroner om ein køyrer i strid med trafikkskilta, men viss ein blir teken for ulovleg mobilbruk, er bota på 10.200 kroner.

Då forslaget kom på bordet før jul, meinte NAF at auken kom for tidleg.

– Det var mykje skepsis til den førre auken, og om det ville verke etter hensikta. Vi etterlyser ein grundig gjennomgang om dei auka bøtene faktisk har hatt ein effekt på trafikktryggleiken og om det har vorte færre lovbrot etter auken, sa pressesjef Ingunn Handagard i desember.

Fekk problem

Då politiet innførte dei nye satsane i fjor, auka satsane med 30 prosent. Den første veka vart det likevel skrive ut bøter etter gamle satsar då IT-systema til politiet ikkje var oppdaterte.

– Vi fekk ikkje kunngjort dei før 1. februar. Derfor har vi ikkje klart å komme i gang med dei nye satsane. IT-systema våre er ikkje oppdaterte, forklarte UP-sjef Knut Smedsrud til Aftenposten.

(©NPK)