– Det er viktig at dei føresette si stemme kjem tydeleg fram i denne debatten

foto