Etter eit samrøystes vedtak i regional- og næringsutvalet  blir det løyvd inntil 850.000 kroner frå tiltaksfondet til gjennomføring av ein arkitektkonkurranse med parallelloppdrag for vidare utvikling av Fosnavåg by, melder Sunnmørsposten.

Tilskotet er avgrensa til 50 prosent av total kostand, og er gitt på  vilkår av full finansiering.