Hareid legesenter vil ta imot legar under opplæring

foto