Hovudpersonen i jula – frå profet til avatar

Jesus si rolle i dei store religionane i verda spenner vidt. Nokre ser han som eit symbol på forferdelege hendingar, andre som ein god muslim, andre igjen som ein yogisk meister.