– Det var ikkje slike nyheiter arbeidsmarknaden på Hareidlandet trong no

foto