Det skal bli enklare for kommunane å føre tilsyn med smittevern i butikkar

foto