Sidan 1. januar 2010 har det blitt omsett 386 fritidseigedomar i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande.

Nokre område skiljer seg spesielt ut som svært populære, mellom anna på Budaneset, Storeskjeret i Gursken og spesielt på Sandsøya der det er omsett heile 37 fritidseigedomar.

Ser ein på prisnivået er det Budaneset som har flest dyre firitdseigedomar. Sidan 2010 er det omsett 13 fritidseigedomar i dette området som alle kosta meir enn 2.000.000 kroner.

Les også: Sjå alle eigedomane som er selt sidan 2005.

Les også: Her er dei dyraste bustadane.

Les også: Heitast i Ulsteinvik

Les også: Desse vart selde i april

Forklaring til kartet: Kvar sirkel viser kor mange eigedomar som er selt i eit område. Klikk på sirkelen for ei meir detaljert visning. Du kan også klikke deg inn på kvar einskild eigedom for å få historikk. Du kan velje å nytte ei kartvisning eller du kan sjå flyfoto over området ved å trykke på firkanten på høgresida i toppen av biletet.