Sjå kven som hadde det beste Halloween-klippet

foto