Du må føre inn namn og telefonnummer for å sende inn video. SøreTV tek seg retten til å korte ned videoane.

Har du problem med å sende inn kan du prøve på ein nettlesar, eller kontakte videojournalisten på e-post: lisa.bendal@vikebladet.no.