Dei yngste får spele, dei eldste må vente

Robin Shroot er hovudtrenar for Hødd-damene. Han er uroa over at dei eldste spelarane ikkje får spele på lik linje med dei yngre, men rosar samstundes dei eldre spelarane for innstillinga.  

Sport

Det store fleirtalet av spelarane i Hødd Fotball har kome i gang med kontakttrening. A-lag herrar er også i gang med treningskampar og skal snart starte serien, medan dei aldersbestemte laga har fått klarsignal til kampaktivitet frå 1. august.