– Vi har auka medlemsmassen med nesten 50 prosent

Styreleiar i YSS Symjeklubb, Bernt-Aage Ulstein (t.v.), og symjeskuleansvarleg, Katrine Vestbøstad, fortalde om ei auke i medlemsmassen i 2020.   Foto: Erik K. Heimdal

Sport

Sidan mars har mange bedrifter, organisasjonar og idrettslag blitt påverka negativt av restriksjonane den pågåande koronapandemien har ført med seg, men for symjeklubben YSS, Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb, har historia vore annleis.