Inntektene stupte i 2020, men det gjorde også kostnadane

Sigvald Skeide, styremedlem i IL Hødd Fotball og leiar av økonomiutvalet i klubben, gjekk gjennom budsjettet for 2021 og dei estimerte resultata for 2020.  

Sport

IL Hødd Fotball har lagt bak seg eit par år der både medlemsmøte, årlege møte og årsmøte har vore prega av ein del støy. Slik var det ikkje då klubben inviterte til årleg møte på Ulstein vidaregåande skule tysdag. I staden var innhaldet i møtet, og truleg også oppmøtet, prega av at 2020 har vore eit koronaår.