Helseplattformen:

Stod fast på nei til staten betaler

Annika Hove og Ranja Dimmen Alme frå Folkelista. Hove sa at det er på høg tid med eit system som Helseplattformen, men at det ikkje er gjennomførbart så lenge det er kommunane som må ta kostnaden.  

Sport

Hareid kommunestyre fekk under kommunestyremøtet torsdag besøk frå Helseplattformen, der viseadministrerande direktør Christer Mjåset orienterte om arbeidet med ein felles elektronisk pasientjournal for heile helsetenesta i Midt-Noreg.