– Dugnadsånda og arbeidsinnsatsen er uvurderleg

foto