– Vi håper at dette blir opplevd som ei gåve

foto