I samarbeid med Hareid kommune har Hareid IL sikra seg to svært interessante føredragshaldarar. No håper idrettslaget og kommunen at Hareidhallen blir fylt oppnår Marco Elsafadi og Adil Khan vitjar Hareid.

Khan held føredrag i Hareidhallen måndag 17. oktober, medan Elsafadi tek turen torsdag 20. oktober.

Ope for alle

– Dette er for alle, ikkje berre for idrettslaget, ungdomar eller kommunen sine tilsette. Vi har plass til fleire og ønskjer at så mange som råd skal få med seg dette. Det er ei gåve frå oss til folket, fordi idrettslaget blir 100 år og fordi kommunen er så kjekke at dei vil bidra. Dermed kan alle kome og få med seg Marco og Adil heilt kostnadsfritt, fortel Evelyn Røren og Ola Kalvø Vattøy frå Hareid IL, saman med Melinda Skeide og Renate Seljeseth Bøe frå Hareid kommune.

– Vi har plass til mange og det er tidsaktuelle tema som blir tatt opp, legg Røren til.

Adil Khan har vore dansar på svært høgt nivå, men er også kjent som programleiar, dommar i Norske talenter og skodespelar. Måndag 17. oktober held han føredrag i Hareidhallen. Foto: Anton Soggiu/pressefoto

Fordi arrangementet er gratis og det heller ikkje er påmelding, veit ikkje arrangørane noko om kor mange som dukkar opp, men håpet er at Hareidhallen skal fyllast opp, slik at flest mogleg får med seg dei to føredragshaldarane.

Den einaste avgrensinga er at Adil Khan-føredraget måndag har 16 års aldersgrense.

– Det er litt tøft og handlar om ting vi har sett også i vår kommune. Det handlar om tunge ting, med sjølvdrapstankar og psykisk helse. Men han er også ein entertainer og fortel om reisa i sitt liv. Det er veldig underhaldande og han gir veldig mykje av seg sjølv. Du får veldig mykje motivasjon av Adil, seier Evelyn Røren.

Marco Elsafadi er tidlegare basketstjerne og vinnar av Mesternes Mester. I Hareidhallen skal han halde føredrag om inkludering i idretten. Foto: pressefoto

– Veldig gode føredrag

– Dei er idrettsstjerner begge to. Det er kanskje ikkje alle som kjenner til at Adil var superhøgt oppe innan dans, men han var på eit enormt høgt nivå. Marco var basketspelar, men det er nok heller ikkje alle som veit lenger. Men kanskje er ungdomen meir kjende med at han vann Mesternes Mester for nokre år sidan og at han reiser rundt og tek seg av ungdomar som har falle utfor. Han held også veldig gode førdrag om inkludering i idretten og om den arenaen idretten kan vere, fortel arrangørane av dei to føredraga.

– Vi håper at dette blir opplevd som ei gåve, frå 100-årsjubilanten og kommunen, og at flest mogleg tek turen desse to dagane. Vi har god plass!

I samband med føredraget til Marco Elsafadi legg Hareid kommune også opp til meir aktivitet på anlegget.

– Ungdomsklubben flyttar fram hit til Hareidhallen den torsdagen og er med på arrangementet. Dei har også open klubb her på klubbhuset, fortel Melinda Skeide, kulturkonsulent i Hareid kommune.