– Veldig tru på at vi skal klare å dra i land dei sigrane vi treng