Slik jobbar speakertenesta under friidrettsstemnet.