Dimnaleikane med stor innsatsvilje og idrettsglede

foto