– Har vakse ut av dagens anlegg for lenge sidan

foto