Først sløste Hødd med sjansane, men så slo dei knallhardt til

foto