- Eg fekk stabla på plass eit ganske bra løp

foto