Trenarteam: Ragnhild Ertesvåg er ny spelande assistenttrenar på damelaget, medan Robin Shroot tek over som hovudtrenar i 2020. Foto: Andreas Bjerknes.

– Vi tenkjer ganske likt