- Dei var i forsvarsposisjon medan vi var i angrepsposisjon

foto