– Forsvarer seg meir kompakt og solid enn dei gjorde i vår