Håpar på trenaravklaring i løpet av få veker

foto