– Ønskjer meir erfaring. Frå same nivå og nivået over

foto