Får ikkje medhald i klage – motstandarlaget meiner seg utsett for rasisme