Optimisme trass i nytt tap for skaderåka hareidsdamer

foto