Her kjem resutlatet frå Island Offshore-regattaen 8. august:

1. Grøyven, Yrjar Garshol 1.46.11

2. Excalibur, Håvard Ulstein 1.47.11

3. Ready Lady, Chris Remøy 1.51.24

4. Anna Serine, Arnkjell Brandal 1.57.09

5. Drambuoy, Tom Høymer 1.57.19

6. Draumen II, Bjørn Walaunet 2.01.27

7. Barbarella, Leiv Oscar Karlsen 2.02.39

8. Saga, Paul Reite 2.04.18

Emma, Nils Petter Haddal DNF

Maija, Ronny Bårslett DNF