– Prestasjonane har vore jamnare og kanskje minst like gode i år