- Eg veit at neste år kjem til å bli endå betre

foto