– Vi har prøvd å gjere det vi kan for å få ein fin fordelingsnøkkel

foto