– For det lokale handball-miljøet er dette enormt stort