Klare for kryssløp neste skuleår

– Først frå neste skuleår er det realistisk å få til denne ordninga i vårt fylke, seier Geir Løkhaug.

Ny ordning: Geir Løkhaug ved opptakskontoret for vidaregåande utdanning fortel at skulane ikkje er klare til å la elevar bytte frå studiespesialisering til yrkesfag på noverande tidspunkt. 

Nyhende

Han arbeider ved opptakskontoret for vidaregåande utdanning i Møre og Romsdal.