I april 2015 var nær halvparten av tinglysingane i Ulstein, Hareid, Sande og Herøy frå Ulstein. Då vart det omsett om lag 70 eigedomar i dei fire kommunane i løpet av årets fjerde månad, medan talet i år er noko lågare.

Som i dei tre tidlegare månadane i 2016, er også april rolegare innan eigedomstransaksjonar enn året før. Totalt vart det selt 51 eigedomar i april.

Denne gongen er det Herøy som har hatt klart høgast aktivitet. For der det ikkje er fleire enn seks tinglysingar i Hareid, er ein oppe i heile 28 i Herøy. Det vil seie at nærast halvparten av tinglysingane kom i Herøy.

Ulstein kjem eit stykke bak med 15 tinglysingar, medan Sande hadde om lag halvparten av det igjen med åtte. For Ulstein sin del er dette ein liten tilbakegang frå mars, men Herøy går fram fram igjen sett mot månaden før.

Les også: Mest aktivitet i Herøy

Les også: Forsiktig start på året

Les også: Her er årets dyraste bustadar

Les også: Klar nedgang i november

Les også: Her skjedde mest i oktober

Les også: Liten oppgang i september

Les også: Færre eigedomar skifta eigar

Les også: Fleire dyrare eigedomar

Les også: Oppsving i juni

Les også: Herøy omsette mest i mai.

Les også: Sjå alle eigedomane som er selt sidan 2005.

Les også: Her er dei dyraste bustadane.

Les også: Heitast i Ulsteinvik

Les også: Fritidsvinnarar på Sandsøya

Les også: Desse vart selde

Forklaring til kartet: Kvar sirkel viser kor mange eigedomar som er selt i eit område. Klikk på sirkelen for ei meir detaljert visning. Du kan også klikke deg inn på kvar einskild eigedom for å få historikk. Du kan velje å nytte ei kartvisning eller du kan sjå flyfoto over området ved å trykke på firkanten på høgresida i toppen av biletet.