Tema

torsdag 21.10 2021

Buss sperrar køyrefelt

Brannvesenet har laga video for å vise kor viktig det er med refleks

Mari trudde bunadsjalet var tapt, men ein tilfeldig lunsjprat løyste mysteriet

onsdag 20.10 2021

Trur på Trump-kandidatur i 2024

Det kjende CNN-nyheitsankeret meiner ein først må vite kva som reelt sett har skjedd av endringar etter utbrotet av koronapandemien – før ein gjer faktiske endringar i måten ein gjer forretningar på. Han trur også at tidlegare president Donald Trump fort kan bli republikanarane sin kandidat i 2024.

Børge Brende under Ulstein Business Forum:

- Eg er optimist på vegner av Norge

Det sa Børge Brende, direktør i World Economic Forum, som var med på direkten frå Genève i Sveits under konferansen på Sjøborg kulturhus onsdag.

Tolv nye tilfelle

Inviterte næringslivsleiarar til kaffislabberas:

- Tungt å forlate Green Yard Kleven

Det sa ein ærleg Kjetil Bollestad på spørsmål frå konferansier Ole Rolfsrud, under Ulstein Business Forum. Den tidlegare verftsdirektøren og to andre næringslivsleiarar snakka om omstilling og utvikling.

Verdas beste merkevarebyggar på heimebane

Ulsteiningen Tom Emil Olsen, som har skapt verdas beste merkevarebyrå, fortalde om arbeidet til selskapet hans, Kind - og meiner emosjonar er det som styrer forbrukarane.

Ho redda selskapet med butikkar både i Ulsteinvik og på Hareid:

- Det viktigaste er at vi har vore ærlege med kvarandre

Kjersti Hobøl, administrerande direktør i Nille – har fått mykje av æra for å ha snudd eit selskap i kaos. Ho fortalde korleis til dei frammøtte under Ulstein Business Forum.

«Fenriken» under Ulstein Business Forum:

– Ver tydeleg overfor dei rundt deg

Geir Aker, kjent som den myndige «Fenriken» frå Kompani Lauritzen – innleia Ulstein Business Forum med sitt føredrag om det å tore å vere tydeleg – og å leve med kostnadane.

tirsdag 19.10 2021

Lokalbankane om den første rentehevinga:

- Det er bra at folk følgjer med

Det har ikkje blitt den heilt store pågangen frå kundar som ønsker seg betre bustadlånrente – i påvente av årets andre renteheving frå Noregs Bank. Dei lokale bankane trur det først og fremst skuldast allereie gode rentenivå.

mandag 18.10 2021

Dei som bur her er mest fornøgde med livet

Første skuledag på nye Ulsteinvik barneskule:

– Her får vi det veldig fint

Tredjeklassingane Olea Sofie Viseth Vikebakk, Cornelia Eiken-Hauge og Peder Knappen-Findsen var storleg nøgde med det nye skulebygget dei og klassen deira kunne ta i bruk første skuledag etter haustferien.

Leverte nytt ekspedisjonscruisefartøy

Det Ulstein Design & Solutions-designa ekspedisjonscruiseskipet «Ocean Victory» blei tysdag 12. oktober levert frå CMHI-verftet i Haimen, Kina.

søndag 17.10 2021

- I dag er eg veldig stolt

lørdag 16.10 2021

Leiarkonferansen

Lovar fleire «fyrverkeri»

Anna Klara Måseide kan lokka med kaffislabberas og fleire store namn til årets Leiarkonferanse, mellom anna ein verdsmeister frå Dimna.

fredag 15.10 2021

Vil leggje til rette med felles kontorfellesskap for å auke tilflyttinga til kommunen

Måtte møte i retten etter å ha nekta for å ha brukt mobilen i bilen

torsdag 14.10 2021

Yoga for ei god sak

Håper å fylle heile salen

Norske Kvinners Sanitetsforbund fyller 125 år i år. For å markere jubileet og samtidig gjere noko bra for andre, ber Ulsteinvik Sanitetsforeining og Yogano inn til felles yogatime i samband med TV-aksjonen.

onsdag 13.10 2021

Fryktar at gamle møtebøker har gått tapt

tirsdag 12.10 2021

– Eit friskt fråspark frå hareidsordføraren

Vil tilby gratis influensavaksine

mandag 11.10 2021

Treng over 100 nye omsorgsbustader dei neste 20 åra

Birthe fekk ny hobby og starta populær podkast

søndag 10.10 2021

Den urbane bondestudenten

lørdag 09.10 2021

Fem nye koronasmitta

fredag 08.10 2021

Nytt smittetilfelle

– Eg håper eg har inspirert elevane til å dyrke nysgjerrigheita si

Fem kvinner og to menn vil ha jobben hans

torsdag 07.10 2021

Post-pandemisk feiring: Slo seg lause med sosakjøt og korsong

Fire fylkeslag vil ha Ulstein som KrF-leiar

onsdag 06.10 2021

Kakefest på UVS

Han ber folk vente litt med å kontakte lege

tirsdag 05.10 2021

Flø Feriesenter leverte gode tal for 2020

Gjorde opptak til NRKs "Klassequizen": Vert dei fylkets smartaste?

Terje Reidar (75) er eldstemann i flyklubben:

Terje Reidar (75) er den eldste i flyklubben. – Oppe i skyene er ein fri som fuglen

Hareidsfolk drikk mindre enn ulsteiningar

søndag 03.10 2021

Maten kom fram

Køen då Curry-Lorry selde Butter Chicken under Trebaatfestivalen i Ulsteinvik var lang, men køen av glade skuleborn som fekk servert den same retten i Mumbai var endå lenger.

Ann Elin har ei viktig rolle i kampen mot koronaen. - Eg hentar energi i naturen

fredag 01.10 2021

Plastprodusenten snakka om plastproblematikken:

- Vi er ikkje blinde for problemet

60-årsjubilanten Vartdal Plast står midt i eit utfordrande vegskilje – fordi plastproduksjon og plastforureining har blitt så omdiskutert på verdsbasis.

torsdag 30.09 2021

Ulstein er den mest opne kommunen i fylket

Ulstein er også den femte mest opne kommunen i heile landet, ifølgje Åpenhetsbarometeret 2021.

Ulstein Verft har levert det andre National Geographic-skipet

Lindblad Expeditions Holdings, Inc. overtok 30. september National Geographic Resolution frå Ulstein Verft.

Gav gode råd under Leverandørkonferansen:

- Ha ein plan om de møter motgang

Tomas Brandal Myklebust, kommunepsykolog i Ulstein, heldt eit inspirerande føredrag under Leverandørkonferansen – og kom med klare oppmodingar til dei i salen.

Kvinna hadde 1,6 i promille då ho køyrde inn i ein politibil, no er straffa klar

onsdag 29.09 2021

– Lovbrot er alvorleg, svarer Statsforvaltaren.

Statsforvaltaren svarer at når det ikkje blir fatta vedtak om spesialpedagogisk hjelp, mistar foreldra retten til å klage.

Rykte ut til ulmebrann i Trollskogen:

– Eg trur vi avverja ein storbrann

Hareid og Ulstein brannvesen fekk til slutt sløkt flammane i ei grop i Trollskogen på Osberget – og prisar seg lukkelege over at brannen ikkje spreidde seg vidare i terrenget.

Prodtex leverte si første bru:

- Vi tek med oss mykje god lærdom

Nyleg leverte Ulsteinvik-verksemda Prodtex ei gang- og sykkelbru i Åfjord kommune i Trøndelag – sett saman av robotane i fabrikken på Fiskåholmen.

Tina (17) om gjenopninga: - Eg er mest glad, men litt lei meg for at no må ha eksamen

Island Offshore sel plattformforsyningsskip til internasjonal aktør

Island Offshore har selt plattformforsyningsskipet Island Duchess, som i fleire år har vore inn og ut av opplag. Etter overleveringa i desember vil reiarlaget ha 26 skip i flåten.

tirsdag 28.09 2021

Spurte kvifor Hareid ikkje hadde søkt

Oskar Grimstad synest kommunen må vere meir vakne og søkje om midlar.

Island Offshore-sjefen:

- Oljeprisen kan halde seg høg lenge

Ulsteinvik-baserte Island Offshore nyt godt av ein oljepris som tysdag passerte 80 dollar – og håper naturlegvis prisen vil halde seg høg ei stund framover.

mandag 27.09 2021

- Det var stor glede

Dei tilsette i Ulstein kyrkje valde å markere gjenopninga av landet på sin eigen måte.

Ulstein-elevar gjekk til topps i konkurransen Havløftet

Ambulant seksjon i Myrvåg

lørdag 25.09 2021

Lokalbrygg: - Vi kjem til å søkje om salsløyve på nytt

fredag 24.09 2021

Han har kjøpt tradisjonsrik daglegvarebutikk i Ulsteinvik

torsdag 23.09 2021

Noregs Bank heva styringsrenta torsdag:

– Ikkje for seint å ta grep

Det seier Einar Magne Skeide, mangeårig økonomilærar ved Ulstein Vidaregåande skule.

onsdag 22.09 2021

Går ikkje vidare med saka

Ulstein Eigedomsselskap KF er i gang med å hente inn dei siste tilboda – og så snart som mogleg få reparert skadane etter hærverket.

tirsdag 21.09 2021

Over førti søkjarar til PPT-stilling

mandag 20.09 2021

Auka omsetninga med meir enn to millionar kroner – sette ny rekord:

– Vi ser ut til å passere fjoråret

Med eit omsetning på meir enn 13,7 millionar kroner, sette Saunesmarka-baserte Byggfag Ulstein ny bestenotering i 2020. Men – allereie i år står rekorden for fall.

Han skal granske alvorlege skuldingar mot kommunetoppar

Her blir det spelt inn scener til film om ein leigemordar

Dømt til å gjennomføre rusprogram

Ei kvinne i tjueåra frå Ulstein er funnen skuldig i å ha køyrt bil i narkorus.

søndag 19.09 2021

Over ein million kroner i Grasrotmidlar til Hareid og Ulstein, desse har fått

fredag 17.09 2021

Søkte om å få selje øl i nettbutikk, dette svarte dei folkevalde

Forsvarer at han står ved skular og deler ut vaksineinfo til born og unge

torsdag 16.09 2021

- No er det på tide å beklage den uretten vi har påført nokre av innbyggjarane våre

Stortingsvalet

Håper på fleirtalsregjering

Hanne Notøy ser gjerne at Fredric Holen Bjørdal frå Ørsta får ein ministerpost. Ho håper dei lukkast med å danne regjering med Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV.

Rapport avdekkjer: Bebuarar har betalt ein million kroner for mykje for opphald her

onsdag 15.09 2021

Dette var resultatet frå Securitas sine kontrollar

Ei sak i lokalavisa fekk Fellesrådet til å kalle inn bankane til møte

tirsdag 14.09 2021

Slik enda valet i dei ulike krinsane i Ulstein

Høgre var størst i sentrum, Framstegspartiet tok flest krinsar, medan Arbeidarpartiet var størst i Hasund og Dimna.

Sjå kva turgåar fann på Stikk UT!-tur: – Er dette noko Ulstein vil vise fram til folk?

mandag 13.09 2021

Folk ved stemmelokala: – Vi har ungdom i hus og har ei felles hjartesak

Nesten sytti har valt humanistisk konfirmasjon, her finn du alle namna

Framleis uvisst kva prisen blir for Helseplattformen

– Dette er det beste i dagens situasjon, sa Christer Mjåset om Helseplattformen, som skal gjere det lettare for legar og sjukehus å utveksle informasjon om pasienten.

søndag 12.09 2021

Vil diskutere kva som skaper bulyst

Bulyst skal vere tema for eit felles møte mellom politikarar og tilsette i Ulstein kommune.

lørdag 11.09 2021

Turnhall

– Ikkje dette eg såg for meg

Ulstein formannskap godkjende avtalen til om bygging og finansiering av ny turnhall, men Steinar Torvik fekk med at kommunen skal ha førsteprioritet pant i eigedomen.

Ulstein må finne ny biblioteksjef

Fleire lokale namn i det nye styret

Store forskjellar i kven borna i Hareid og Ulstein vil skal styre landet

Nokon som har funne større sopp?

fredag 10.09 2021

Rekordhøg førehandsrøysting

Tarjei (26) har drive Kaffebaren i tre år. No har han kjøpt endå ein utestad

Nytt smittetilfelle

Dei kommunalt tilsette skal feirast

For å gjere stas på dei tilsette løyvde Ulstein formannskap pengar til små markeringar.

torsdag 09.09 2021

Kid Rock og Pamela Anderson har køyrt denne sykkelen. Slik hamna "Fat Daddy" hos Inge på Flø

Ho skrytte av engasjerte damer då ho var på krinsbesøk

Dette partiet håper og trur at fleire unge vil engasjere seg politisk

Skulda «ekspertgruppe» for å ha politisk agenda

Ordførar Knut Erik Engh (Frp) hadde ikkje tillit til at Storberget-utvalet hadde gjennomført ei analyse som ikkje var farga av politisk bakgrunn.

onsdag 08.09 2021

Kvinne tiltalt for tretti lovbrot

Saksøkjer tidlegare arbeidsgjevar

Ein tidlegare tilsett har saksøkt Ulstein Design & Solutions og Ulstein verft.

tirsdag 07.09 2021

Eitt parti vart soleklar vinnar då UVS-elevane røysta

Betydeleg underskot i 2020 for skipsdesignselskapet:

Gjekk 25 millionar i minus: – Marknaden ramla rett og slett ut

mandag 06.09 2021

Ane frå Ulsteinvik konkurrerer om talentstipend

Skulda for køyring i rus

søndag 05.09 2021

Leiar:

Kvar er valkampen her lokalt, eigentleg?

lørdag 04.09 2021

Ulstein kunstlag med salsutstilling:

Fantastiske tresnitt og uttrykksfull gatekunst

fredag 03.09 2021

Lokal verksemd med storleveranse til landbasert oppdrett

Entec-selskapet Brimer Servitech leverer senterløysing til det landbaserte oppdrettsanlegget Ålesund-verksemda Artec Aqua byggjer på Indre Harøy.

torsdag 02.09 2021

Amber tok med seg tre born og flytta frå Leeds til Ulsteinvik: - Eg vil vere der mannen i mitt liv er

Dette meiner Fellesrådet om planane for Mylna-området

onsdag 01.09 2021

Selvågtunnelen blir stengd grunna brannøving

På kvelden førstkomande måndag - 6. september - blir tunnelen stengd i nokre timar for trafikk.

tirsdag 31.08 2021

Vil løyse mysterium: - Det må då vere nokon som saknar dette?

Vil ha lokale statistar:

Skal spele inn scener til film basert på Jo Nesbø-roman i Ulsteinvik

Den italienske regissøren Francesco Carrozzini har allereie vore på "location" i Ulsteinvik - og kjem etter planen tilbake for innspeling av scener til filmen «The Hanging Sun» – basert på Nesbø si bok «Mere blod».

Dyrevenn-Malin kjem

mandag 30.08 2021

Vil skape trivsel for 100.000 kroner

onsdag 25.08 2021

No er det klart kor mange det er som vil bygge seg hus her

tirsdag 24.08 2021

Slik var Sjøborg-debatten om den maritime næringa

Ulstein driv nest best i landet

21 søkjarar på vaktmeisterjobb

Ny jobb for Kaldhol

mandag 23.08 2021

Skal klargjere MS Roald Amundsen

Sjekk den laaaange fisken!

lørdag 21.08 2021

Tre båtførarar fekk bøter

– Nedre Saunes er modent for ei modernisering

Nesevegen Eigedom har no klar ei skisse for korleis dei kan tenkje seg eit nytt bustadbygg med 30 leilegheiter på Nedre Saunes.

fredag 20.08 2021

Haddal skule utsett for hærverk – skadar for fleire hundre tusen:

– Vi er veldig skuffa

– Det er utruleg trist at nokon kan gjere noko slikt. Det er først og fremst borna og dei tilsette ved skulen dette går utover.

torsdag 19.08 2021

Sjå stor bildeserie:

Hans Majestet Kongens Garde marsjerte gjennom Ulsteinvik

Torsdag 19. august vart verkeleg ein dag for historiebøkene - då Hans Majestet Kongens Garde marsjerte frå Ulstein Arena til festivalplassen - og tilbake - med hundrevis av publikummarar rundt seg.

Madelen debuterte som landslagsspelar

Han er ny sjefen i næringsforumet. - Eg gler meg til å lære om gründerånda sunnmøringar er så kjende for

Desse tre gardistane gler seg litt ekstra til oppvisninga i Ulsteinvik

torsdag 12.08 2021

Slik gjekk det då politikarane vart hasteinnkalla for å avgjere søknad om utvida skjenketid

Globalskolen underviser elevar rundt om i verda – blant anna tre brør frå Ulstein:

Globalskolen underviser elevar i heile verda – blant anna tre brør frå Ulstein

Visste du at meir enn 1.200 elevar i utlandet får norskundervising frå eit Volda-basert selskap? Brørne Johannes, Mathias og Elias frå Ulstein heldt norskkunnskapane i hevd medan dei budde fem år i Kambodsja.

Leo (13) er den yngste som nokon gong har jobba som frivillig for Trebaatfestivalen

Ny rapport stadfestar: Desse tre leiar dei mest maritime kommunane i landet

onsdag 11.08 2021

Valkampen er i gang: Ap besøkte Kleven og lanserte maritimt løft

tirsdag 10.08 2021

Laber interesse for tomtene på Skeide, men akkurat denne utsikta er det rift om

Førehandsrøystinga til stortingsvalet er i gang frå i dag av:

– Røyst allereie no

Både av smittevernomsyn – og fordi ein ønsker å unngå kødanning på valdagen måndag 13. september – ønsker både Hareid og Ulstein kommunar at flest mogleg førehandsrøyster.

mandag 09.08 2021

Mange vil ta den andre dosen tidlegare enn planlagt

søndag 08.08 2021

Springar leika seg i Botnavika - sjå video:

- Eit vedunderleg syn

May-Britt Nesse Garnes og familien hennar fekk seg eit artig syn då dei var nede ved sjøen i Botnavika. Der var det nemleg ein springar som leika seg.

torsdag 29.07 2021

Dei tre andre OL-deltakarane frå Hareid og Ulstein heiar på Karsten:

Trur på gull

Dei tre andre frå Ulstein og Hareid som har deltatt i OL har alle gode minne frå meisterskapa dei var med i. Dei har god tru på mannen som natt til fredag spring sitt første løp i sitt andre OL - Karsten Warholm.

mandag 26.07 2021

"Gullblokka" er historie - no står det berre att å asfaltere tomta:

- Det gjekk raskare enn venta

Rivingsentreprenøren gjorde seg ferdig med rivinga av den ikoniske "Gullblokka" i god tid før planlagd sluttdato - og meir enn 95 prosent av materialet skal no resirkulerast.

søndag 25.07 2021

Ho skal varme opp for Mena og Holsten

Mariann Rosa Thomassen budde i Ulsteinvik i oppveksten. No kjem ho tilbake for å opptre på Heimebanefesten.

fredag 23.07 2021

Sylte er sentral i nytt meklarfirma på Søre Sunnmøre

I lag med to advokatar har Tommy Sylte starta firmaet Legal Eigedomsmekling.

fredag 16.07 2021

Han skal opne for TIX

Bjørn Tore Øvrelid går under artistnamnet «Birdie Pirat». No skal han varme opp for TIX under Heimebanefesten.

onsdag 14.07 2021

Det skal gjennomførast ein forstudie før ein tillet bygging

mandag 12.07 2021

No har både ho og distriktet ny tittel

Brørne Engeset leverte millionoverskot i det første heile driftsåret

torsdag 08.07 2021

Småbarnsfamilie får konsesjon for småbruk på Hatløya, politikarane gjekk imot kommuneadministrasjonen

Teknisk utval går imot tilrådinga frå administrasjonen og gir konsesjon på eit småbruk på Hatløya i Ulstein kommune.

onsdag 07.07 2021

Mange ville at ho skulle kome til Ulsteinvik, no har næringsministeren svart

tirsdag 06.07 2021

Koronamitte påvist i Ulstein, tjue må i karantene

Må sone i fengsel for å ha plaga og skremt eksdama

Ein mann i førtiåra frå Ulstein er dømt til åtte månader i fengsel.

mandag 05.07 2021

Framleis høg arbeidsløyse i Hareid og Ulstein

lørdag 03.07 2021

Mange var med på stranddagen

Dette har den tidlegare verftseigaren gjort i året etter Kleven Verft-konkursen:

Vil slå rekorden over Atlanterhavet på vasskuter

Fleire var skeptiske då kroatiske DIV Group tok over Kleven Verft i starten av 2020 - og det var til slutt dei som fekk rett. Mannen på toppen av industrikonsernet har vore involvert i fleire kontroversar i tida etter - men har også sett seg eit spektakulært mål.

fredag 02.07 2021

Ber om eit med næringsministeren for å diskutere Kongsberg Maritime

- Når Kongsberg tek ei avgjerd om flytting skakar det grunnen i den maritime klynga

No er tomtene på Skeide lagt ut for sal. – Det bør vere veldig attraktivt å busetje seg her

tirsdag 29.06 2021

Tormod (76) er den nye redaktøren

mandag 28.06 2021

Takkar høfleg nei til å delta på leiarkonferanse

fredag 25.06 2021

Konkurs i bilutleigefirma

torsdag 24.06 2021

Jonas (34) frå Haddal og familien kjem seg ikkje heim frå Vietnam. - Det er hjarterått at koronareglane eksluderer oss som bur utanfor Europa

Hackarar krev løysepengar:

Biblioteka i Hareid og Ulstein utsette for dataangrep

Onsdag kom nyheita om at hackarar har kryptert dataa til om lag halvparten av biblioteka i Norge. Både i Hareid og Ulstein har ein mista tilgangen til viktige data.

onsdag 23.06 2021

Raude tal for Green Yard Kleven i 2020 - men mange av dei nødvendige investeringane er no gjort

No får også dei i slutten av førtiåra denne innkallinga. - Vi håper folk kan svare raskt

Mange hundre har sikra seg billett til konserten med denne artisten

tirsdag 22.06 2021

Ulstein skal utvikle konteinarskip med utsleppsfri framdrift

EDGE Navigation AS har valt Ulstein Design & Solutions som samarbeidspartnar i å utvikle eit konteinarskip med utsleppsfri framdrift - som eit ledd i å oppnå nullutslepp innan sjøtransport. Skipet vil også få den anerkjende baugforma Ulstein X-Bow.

Rekordstor Sommarles-oppslutnad

Liam har sikra seg haitanna

I Ulstein kommune er over halvparten av borna i kommunen med på Sommarles. Liam Gamlem Bigset er med for første gong og har alt sikra seg topp-premien.

fredag 18.06 2021

– Det har vore viktigare å prioritere sentrum enn at ungane våre skal få behalde nærområdet sitt

Slik røysta dei i sak om innsparingar

Fellesframlegget fekk fleirtalet i kommunestyret, men det kom også ei "overrasking".

torsdag 17.06 2021

Innsparingar i Ulstein:

Hektisk jobb med fellesframlegg i sak om innsparingar

Høgre jobba torsdag hardt for å få med seg fleirtalet i kommunestyret på fellesframlegg i innsparingssak.

Haddøling valt inn i speidarlandsstyret

Lina Myrene Myrold (26) er valt inn i landsstyret til Noregs KFUK-KFUM-speidarar.

onsdag 16.06 2021

Her blir betongflåten dokka ut frå Ulstein Verft

Ulstein Betong Marine lånte delar av tørrdokka ved Ulstein Verft for å produsere ein fortøyingsflåte for Marina Solutions - som skal leverast til Oslo Havn i haust.

tirsdag 15.06 2021

Både han og kollegaene seier nei til å setje vaksine

mandag 14.06 2021

Eg er oppriktig lei meg for at eg bryt løftet om å frede skulestrukturen

Ulsteining var med på å starte forløparen i 1987 – no skal SmartCraft på børs til milliardverdi:

– Det har vore ei utruleg reise

Ålesund-selskapet SmartCraft er prisa til heile 2,5 milliardar kroner – når det skal noterast på hovudlista på Oslo Børs. Den eine av dei to gründerane er ulsteiningen Bernt Ulstein.

søndag 13.06 2021

Kjempa segla frå Ulsteinvik søndag

Så var kabelleggingsskipet sine dagar ved Ulstein Verft talde - og søndag kveld tok fartøyet til på reisa til Fredrikstad.

fredag 11.06 2021

To Ulstein Verft-bygg kan bli årets skip

Juryen i Skipsrevyen si kåring Ship of the Year har nominert tre fartøy - «National Geographic Resolution», «Nexans Aurora» og «Hydra». Dei to førstnemnde er Ulstein Verft-produkt.

torsdag 10.06 2021

Hotelldirektøren om å vere koronasjuk: – Tøft å kjenne at kroppen berre kollapsa

onsdag 09.06 2021

Ulstein Verft:

Sjøsette National Geographic Resolution

Ekspedisjonscruiseskipet er planlagd levert til ekspedisjonscruiseselskapet Lindblad Expeditions i fjerde kvartal i år.

Metizoft:

Har signert avtale med Green Yard Kleven

Metizoft sitt system for trygg og berekraftig kjemikaliehandtering - MZ Chemical System - blir no nytta av aktørar som Rem Offshore og Green Yard Kleven.

tirsdag 08.06 2021

Snorrebuda satsar på kombinasjonen biff og sushi – opnar dørene igjen om få dagar:

– Skal bli den mest besøkte restauranten på Søre Sunnmøre

Reindyrkinga av dei gode matopplevingane står i sentrum for Snorrebuda Mat og Vinhus framover. Det skal dei gjere ved å tilby det beste frå to matverder – biff og sushi. Fredag 11. juni blir det nyopning.

søndag 06.06 2021
9

Musikk på strøket

torsdag 03.06 2021

Opna utstilling som skapte sol inne

Ber både privatpersonar og næringsdrivande passe på:

- Ein må også førebyggje brann på utsida av bygningar

Live Gandborg, branningeniør i Hareid og Ulstein Brannvesen åtvarar mot å ha søppeldunkar og kontainarar ståande heilt inntil bygningar. Seks av ti kontainer- og søppeldunk-brannar er påsett.

onsdag 02.06 2021

Bil- og båtmessa er avlyst

Formannskapet ønskte sterkt å finne ei løysing for ny turnhall

Ville ikkje seie ja eller nei på dette tidspunktet.

tirsdag 01.06 2021

Utviklingsministeren deltok på NHO-konferanse frå faren sitt biltak - med Ulstein Verft som bakgrunn

Då utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) skulle vere med på NHO sin konferanse for internasjonalisering og utvikling - valde han like greitt å droppe den typiske offisielle bakgrunnsgrafikken. Han tok seg heller ein tur til Ulstein Verft.

Denne kommunen er mellom dei som har fått flest arbeidarar frå utlandet

Sommarles

I dag går startskotet

I dag, 1. juni, går startskotet for årets Sommarles. Gjennom å lese kan borna samle seg både digitale og fysiske premiar.

søndag 30.05 2021

– Godt å kunne jobbe med lengre horisontar

1. september 2020 var ikkje Tore Ulstein (53) lenger ein del av den daglege drifta i familiekonsernet – men han lever og andar framleis for Ulstein Group, lokalsamfunnet – og innovasjon. I dette intervjuet fortel han om overgangen – og kva han tenkjer om tida framover.

lørdag 29.05 2021

Fordelte 25 000 kroner

fredag 28.05 2021

Må møte i retten skulda for å ha stole ting frå privatadresser i Ulsteinvik

onsdag 26.05 2021

Industrieventyret held fram med ny kontrakt – bli med på innsida av Prodtex-fabrikken

Tysdag kom nyheita om at Prodtex skal levere ei 50 meter lang bilbru – etter eige design – som skal monterast på riksveg 3 ved Tynset i Østerdalen. Kontrakten representerer også eit godt samarbeid med ein stor statleg aktør – som har trua på teknologien og visjonane.

tirsdag 25.05 2021

Det må verte slutt på dei stadige nedleggingsforsøka av krinsskulane, som undergrev alt arbeid som vert lagt ned for å få tilflytting til kommunen

mandag 24.05 2021

Han har kjøpt Bakargarden. Og mora skal flytte butikken sin inn i første etasje

søndag 23.05 2021

– Er det noko me treng meir av i verda i dag, er det å vise respekt og kjærleik for kvarandre, uansett kva me trur på

torsdag 20.05 2021

Foreslår ei ordning for å gjere det lettare for unge å kome inn på bustadmarknaden

onsdag 19.05 2021

– Det er aldri for seint å snu. Vi må behalde skulane, så får alt det andre leggast på is

Koronaviruset ser ikkje ut til å ha ført til høgt sjukefråvær i Ulstein

Sjølv om tilsette er bedne om å ha låg terskel for å halde seg heime om dei er sjuke, har sjukefråværet i skulane gått ned i 2020.

tirsdag 18.05 2021

Fekk ikkje svar på sms, fekk i staden eit knyttneveslag i ansiktet

Foreslår å leggje ned to skular for å rigge Ulstein for utvikling

Innsparingane:

Dette ligg i sparepakken

Kommunedirektøren ser ikkje korleis Ulstein kommune kan nå innsparingsmåla utan å leggje ned to skular. Men det skal sparast på fleire postar.

Her tyt søppel ut i populært turområde. No er det klart kva det vil koste å sikre den gamle fyllinga

Ulsteinvik-verksemd med ny storkontrakt:

Skal levere testanlegg til verdas største biogass-selskap

Ulsteinvik-baserte Hyperthermics har sikra seg ein testperiode med danske Nature Energy - og om det blir vellukka - vil selskapet kunne levere fleire større anlegg til produsenten som er verdas største på sitt felt.

mandag 17.05 2021

- Vi må kjempe for å ta vare på fridomen vi fekk i gåve

Annleis feiring også i år, men Tom er på plass i vanleg posisjon

søndag 16.05 2021

Ella (7) hengde opp si eiga russekortkasse - har fått hundrevis av russekort

Ella Fjørtoft Holta fekk i slutten av april hjelp av faren Odd Egil til å setje opp ei eiga russekortkasse nede ved vegen på Flø. Resultatet så langt - 284 russekort.

lørdag 15.05 2021

Det er berre å stålsetje seg, for det blir garantert rabalder i begge kommunar

Kommuneøkonomi er tema i leiarartikkelen denne veka.

Aukar prisane på Ulstein kulturskule

Neste veke skal Ulstein kommunestyre ta stilling til om dei skal setje opp prisane på kulturskulen.

Mange vil jobbe som kokk her