Tema

fredag 11.06 2021

To Ulstein Verft-bygg kan bli årets skip

Juryen i Skipsrevyen si kåring Ship of the Year har nominert tre fartøy - «National Geographic Resolution», «Nexans Aurora» og «Hydra». Dei to førstnemnde er Ulstein Verft-produkt.

torsdag 10.06 2021

Hotelldirektøren om å vere koronasjuk: – Tøft å kjenne at kroppen berre kollapsa

onsdag 09.06 2021

Ulstein Verft:

Sjøsette National Geographic Resolution

Ekspedisjonscruiseskipet er planlagd levert til ekspedisjonscruiseselskapet Lindblad Expeditions i fjerde kvartal i år.

Metizoft:

Har signert avtale med Green Yard Kleven

Metizoft sitt system for trygg og berekraftig kjemikaliehandtering - MZ Chemical System - blir no nytta av aktørar som Rem Offshore og Green Yard Kleven.

tirsdag 08.06 2021

Snorrebuda satsar på kombinasjonen biff og sushi – opnar dørene igjen om få dagar:

– Skal bli den mest besøkte restauranten på Søre Sunnmøre

Reindyrkinga av dei gode matopplevingane står i sentrum for Snorrebuda Mat og Vinhus framover. Det skal dei gjere ved å tilby det beste frå to matverder – biff og sushi. Fredag 11. juni blir det nyopning.

søndag 06.06 2021
9

Musikk på strøket

torsdag 03.06 2021

Opna utstilling som skapte sol inne

Ber både privatpersonar og næringsdrivande passe på:

- Ein må også førebyggje brann på utsida av bygningar

Live Gandborg, branningeniør i Hareid og Ulstein Brannvesen åtvarar mot å ha søppeldunkar og kontainarar ståande heilt inntil bygningar. Seks av ti kontainer- og søppeldunk-brannar er påsett.

onsdag 02.06 2021

Bil- og båtmessa er avlyst

Formannskapet ønskte sterkt å finne ei løysing for ny turnhall

Ville ikkje seie ja eller nei på dette tidspunktet.

tirsdag 01.06 2021

Utviklingsministeren deltok på NHO-konferanse frå faren sitt biltak - med Ulstein Verft som bakgrunn

Då utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) skulle vere med på NHO sin konferanse for internasjonalisering og utvikling - valde han like greitt å droppe den typiske offisielle bakgrunnsgrafikken. Han tok seg heller ein tur til Ulstein Verft.

Denne kommunen er mellom dei som har fått flest arbeidarar frå utlandet

Sommarles

I dag går startskotet

I dag, 1. juni, går startskotet for årets Sommarles. Gjennom å lese kan borna samle seg både digitale og fysiske premiar.

søndag 30.05 2021

– Godt å kunne jobbe med lengre horisontar

1. september 2020 var ikkje Tore Ulstein (53) lenger ein del av den daglege drifta i familiekonsernet – men han lever og andar framleis for Ulstein Group, lokalsamfunnet – og innovasjon. I dette intervjuet fortel han om overgangen – og kva han tenkjer om tida framover.

lørdag 29.05 2021

Fordelte 25 000 kroner

fredag 28.05 2021

Må møte i retten skulda for å ha stole ting frå privatadresser i Ulsteinvik

onsdag 26.05 2021

Industrieventyret held fram med ny kontrakt – bli med på innsida av Prodtex-fabrikken

Tysdag kom nyheita om at Prodtex skal levere ei 50 meter lang bilbru – etter eige design – som skal monterast på riksveg 3 ved Tynset i Østerdalen. Kontrakten representerer også eit godt samarbeid med ein stor statleg aktør – som har trua på teknologien og visjonane.

tirsdag 25.05 2021

Det må verte slutt på dei stadige nedleggingsforsøka av krinsskulane, som undergrev alt arbeid som vert lagt ned for å få tilflytting til kommunen

mandag 24.05 2021

Han har kjøpt Bakargarden. Og mora skal flytte butikken sin inn i første etasje

søndag 23.05 2021

– Er det noko me treng meir av i verda i dag, er det å vise respekt og kjærleik for kvarandre, uansett kva me trur på

torsdag 20.05 2021

Foreslår ei ordning for å gjere det lettare for unge å kome inn på bustadmarknaden

onsdag 19.05 2021

– Det er aldri for seint å snu. Vi må behalde skulane, så får alt det andre leggast på is

Koronaviruset ser ikkje ut til å ha ført til høgt sjukefråvær i Ulstein

Sjølv om tilsette er bedne om å ha låg terskel for å halde seg heime om dei er sjuke, har sjukefråværet i skulane gått ned i 2020.

tirsdag 18.05 2021

Fekk ikkje svar på sms, fekk i staden eit knyttneveslag i ansiktet

Foreslår å leggje ned to skular for å rigge Ulstein for utvikling

Innsparingane:

Dette ligg i sparepakken

Kommunedirektøren ser ikkje korleis Ulstein kommune kan nå innsparingsmåla utan å leggje ned to skular. Men det skal sparast på fleire postar.

Her tyt søppel ut i populært turområde. No er det klart kva det vil koste å sikre den gamle fyllinga

Ulsteinvik-verksemd med ny storkontrakt:

Skal levere testanlegg til verdas største biogass-selskap

Ulsteinvik-baserte Hyperthermics har sikra seg ein testperiode med danske Nature Energy - og om det blir vellukka - vil selskapet kunne levere fleire større anlegg til produsenten som er verdas største på sitt felt.

mandag 17.05 2021

- Vi må kjempe for å ta vare på fridomen vi fekk i gåve

Annleis feiring også i år, men Tom er på plass i vanleg posisjon

søndag 16.05 2021

Ella (7) hengde opp si eiga russekortkasse - har fått hundrevis av russekort

Ella Fjørtoft Holta fekk i slutten av april hjelp av faren Odd Egil til å setje opp ei eiga russekortkasse nede ved vegen på Flø. Resultatet så langt - 284 russekort.

lørdag 15.05 2021

Det er berre å stålsetje seg, for det blir garantert rabalder i begge kommunar

Kommuneøkonomi er tema i leiarartikkelen denne veka.

Aukar prisane på Ulstein kulturskule

Neste veke skal Ulstein kommunestyre ta stilling til om dei skal setje opp prisane på kulturskulen.

Mange vil jobbe som kokk her

fredag 14.05 2021

Lystbåt i trøbbel, fekk hjelp av redningsskøyta

Sluttar i kommunen, går til jobb i næringslivet

Sjå stor bildeserie i botnen av saka:

Siste reis for «Gullblokka»

Eit stykke lokal industrihistorie er snart vekke. Vi blei med på ein siste rundtur i det ikoniske bygget.

onsdag 12.05 2021

Opna kyrkjetilbod på Blåhuset. - Kyrkja skal vere tilgjengeleg for alle, difor er dette tiltaket fantastisk

Ung kvinne dømt for ruskøyring for tredje gong

Ei kvinne i tjueåra, busett i Ulstein kommune, er dømt for ruskøyring for tredje gong.

mandag 10.05 2021

Må greie ut tiltak mot forureina sjøbotn

13 skipsverft i Møre og Romsdal og 3 i Telemark klaga på tiltaksplanar for opprydding i forureina sjøbotn - men Miljødirektoratet opprettheld kravet til 15 verft. Blant desse er Ulstein Verft.

søndag 09.05 2021

Framleis liv og lyd i korpsa

Det er til saman ti korps i Hareid og Ulstein. Korona-året har vore utfordrande for alle, både dei seks skulekorpsa og dei fire vaksenkorpsa.

lørdag 08.05 2021

Han heldt appell ved bysta til faren, Ragnar Ulstein. - Dei som reiste ut i krigen visste ikkje kva som venta dei, men dei visste kvar dei kom ifrå

Har tilsett fleire nye og satsar ytterlegare på kapitalforvaltning:

Banken tilset fleire og satsar endå meir på kapitalforvalting

fredag 07.05 2021

Bonde på Flø er lei av at tilreisande parkerer på marka hans

Sjå kven som ligg an til å få ja og nei til søknaden om pengar frå koronafondet

torsdag 06.05 2021

Butikken vart stengd etter brann i 2019, no er det snart klart for gjenopning

onsdag 05.05 2021

No er det klart når rivinga av «Gullblokka» skal vere ferdig

mandag 03.05 2021

Fengsla for andre gong i år for å ha plaga eksdama

søndag 02.05 2021

Ulsteinvik i 1962

lørdag 01.05 2021

Ønsker fleire faste givarar til Live Åtte:

– Det er lite som skal til

Den Ulsteinvik-baserte stiftinga Live Åtte driv i dag ei avlastingsleilegheit for ei ung kvinne med utviklingshemming – og eit tilbod med avlasting i heimane til 14 familiar i Katmandu i Nepal. Men for å kunne halde fram tilbodet, treng ein meir støtte frå både private og næringslivet.

torsdag 29.04 2021

Sjåfør tiltalt for aktløyse etter dødsulukke i Haddal

Enorm interesse og heftig bodrunde: Hytte seld for nesten ein million over takst

Danka ut 32 menn

onsdag 28.04 2021

Ber alle følgje smittevernråda

Snart kan du tinge time til vaksineringa sjølv

tirsdag 27.04 2021

Han leiar offshore vind-satsinga til det Ulsteinvik-baserte reiarlaget Island Offshore:

– Ein utruleg spanande marknad å jobbe inn mot

Trond Skodjevåg Bø har gått frå å selje nye skip til ulike aktørar i offshore vind-marknaden – til å selje inn båtar på kontraktar med dei same aktørane. – Det er nok ein fordel å ha sett begge sider, seier han.

mandag 26.04 2021

Sola skin, og det er fleire lokale turar du kan vere med på

Årets nyskaparpris gjekk til Heiltidskulturprosjektet

– Prosjektet oppfyller alle kriteria som er sett i statuttane for prisen og gir varig effekt, sa ordførar Knut Erik Engh då han delte ut prisen.

Snart kjem dette måleriet til Ulsteinvik

søndag 25.04 2021

I morgon blir det klart kven som vinn denne pokalen

lørdag 24.04 2021

– Det skal bli ein god sommar for born og unge i Ulstein

fredag 23.04 2021

Set inn nye dører i eit gamalt hus

Set inn nye dører i kyrkja: – Målet er at ingen skal sjå at vi har vore her

torsdag 22.04 2021

Dei tek over som eigarar og drivarar av bedrift i Ulsteinvik

Søre Sunnmøre godt representert:

Klare for Venstre-landsmøte - frå Ulsteinvik

onsdag 21.04 2021

Meiner mange bør få justert verdivurderingane på husa sine:

– Eit enkelt grep for å unngå å betale for mykje skatt

Med levering av skattemeldinga like rundt hjørnet, der fristen er 30. april – meiner eigedomsmeklar Kjell Einar Hatløy at fleire bør sjekke kva bustadane deira eigentleg er verdt – slik at ein ikkje betalar for mykje skatt.

Kollektivtransport

Kollektivtrafikk: "Er det verkeleg slik vi vil ha det?"

Han har leia reinhaldsverket i tretten år, no har seksten søkjarar meldt seg til å ta over

tirsdag 20.04 2021

Det går mot nedlegging av settefiskanlegget - tilsette kan bli omplasserte

Anlegget på Flø har hatt konsesjon for settefiskproduksjon sidan 1986. No kan det vere kroken på døra for den tradisjonsrike verksemda.

mandag 19.04 2021

Samarbeid mellom Ulstein Verft og Ulstein Betong Marine:

- Vi hadde ledig kapasitet

I tørrdokka til Ulstein Verft er ein fortøyings- og serviceflåte for fartøy som skal brukast i Oslofjord-området no under produksjon. Det er Ulstein Betong Marine som byggjer betongkonstruksjonen i ytre dokk.

torsdag 15.04 2021

Maritimt Forum Nordvest:

- Fleirtal for ein meir aktiv maritim politikk

Ny rettsinstans skal behandle søksmålet frå dei fem søskena

tirsdag 13.04 2021

Kongsberg Maritime i Ulsteinvik:

- Meir omfattande skade på thrusterane enn forventa

mandag 12.04 2021

Tysdag går denne båten til Skottland i håp om arbeid på både kort og lang sikt:

- Positiv utvikling

Det seier Tommy Walaunet, administrerande direktør i Island Offshore. Island Defender har vore i opplag sidan seint i fjor haust – men tysdag ettermiddag seglar båten mot Aberdeen.

fredag 09.04 2021

Streik i transportsektoren kan råke buss- og ferjeavgangar frå søndag

Ulstein kommune møtte næringslivet om kompensasjonsordninga:

- Vi vil gjerne ha fleire søknader

Hovudtillitsvald om prosessen rundt dei varsla oppseiingane i Ulstein Group:

- Vi jobbar for å få til ei best mogleg løysing

Prosessen rundt den varsla nedskaleringa av talet på tilsette i Ulstein Group er i gang. Samstundes håpar ein på ombyggingsarbeid ved Ulstein Verft i påvente av nye kontraktar på nybygg.

onsdag 07.04 2021

Nye smittetilfelle i Ulstein

Både i Ulstein og Hareid går ein over til å sende vaksinasjonsinnkalling via SMS:

– Viktig at dei som ikkje vil ha vaksine gir beskjed

Dei rundt 250 personane som skal vaksinerast i Ulstein i veke 15 vil anten få ein SMS eller ein telefon med innkalling. I Hareid kom ein i gang med SMS-innkalling like før påske.

tirsdag 06.04 2021

På to hjul frå Oslo til Paris – til inntekt for forsking på barnekreft:

– Veldig kjekt og givande

Svein Elde har sykla frå Oslo til Paris fleire gonger før – men håpet er at turen kan gjennomførast også i sommar, trass i koronasituasjonen. Denne gongen med ein lokal gullsponsor på laget.

fredag 02.04 2021

To nye smittetilfelle

tirsdag 30.03 2021

Spanande kråkebollesatsing har to gigantiske investeringsselskap med på laget:

– Vi vil vekse nasjonalt og internasjonalt

Ulsteinvik-selskapet Urchinomics siktar mot nye høgder, etter at dei har sikra seg heile 49 millionar kroner gjennom ei kapitalutviding. Mellom anna med midlar frå eit japansk energi- og metallkonglomerat og eit av Nord-Amerika sine største familieinvesteringsselskap.

torsdag 25.03 2021

Får sentral rolle i viktig satsing for Island Offshore

mandag 22.03 2021

God start på 2021 for eigedomsmeklarane – marknadsleiaren har selt 48 bustader så langt:

– Det har verkeleg vore ein draumestart på året

Framleis låg rente på bustadlån og gryande optimisme i regionen har gjort starten på 2021 god for dei lokale meklarhusa. 2020 blei heller ikkje så verst – sjølv med koronapandemi og oljeprisfall.

torsdag 18.03 2021

Delte resten av næringsstøtta mellom hotellet og feriesenteret

Quality Hotel Ulstein får 100 000 kroner og Flø Feriesenter får 63 657 kroner i støtte frå covid-19-næringsfondet.

tirsdag 16.03 2021

Arbeidarpartiet:

Vil fremje tiltak som kan få nybyggingsverfta gjennom krisa

- Vi ser kor viktig det er for samfunnet at Ulstein Verft og andre store nybyggingsverft kjem seg gjennom krisa. Derfor er det viktig at vi som representerer politikarane støttar opp om ordningar som gjer at dei kan kome seg opp av bølgjedalen.

torsdag 11.03 2021

I 1993 reiste han frå Danmark for å jobbe som legevikar i Ulsteinvik i tre månader. Så blei han berre verande

tirsdag 02.03 2021

Hareidsbedrift tek over denne restauranten i Ulsteinvik

torsdag 25.02 2021

Lensmannen i Hareid og Ulstein

Færre lovbrot i Hareid og Ulstein i fjor. Slik forklarer lensmannen nedgangen

onsdag 24.02 2021

Går på børs onsdag:

Fleire frå Ulstein er involvert i satsinga på psoriasismedisin. I dag går selskapet på børs

mandag 08.02 2021

Om morgonen leverte foreldra fireåringen i barnehagen. Nokre timar seinare var han på veg til Trondheim i ambulansefly.

onsdag 03.02 2021

Flygeblad om falsk pandemi levert i mange postkasser. - Trist at det blir spreidd informasjon som gjer folk engstlege

mandag 01.02 2021

Ålesundsfirma har kjøpt denne tomta på Skeide. - Vi har ein plan og dette kjem til å bli bra

fredag 29.01 2021

- Vi har vore førebudde på dette

Ulstein Group må nedbemanne - 100 kan miste jobben i den norske delen av konsernet

torsdag 28.01 2021

Følgjer opp tilsynsrapport: - Rett skal vere rett, og så handlar det om kommunen sitt omdøme

onsdag 27.01 2021

Vaksinekoordinator: - Eg er utolmodig, eg synest dette går litt seint

onsdag 20.01 2021

Ein bebuar på sjukeheimen vart kravd for 126.000 kroner for mykje, no skal alle saker sidan 2008 undersøkast

tirsdag 19.01 2021

Gir seg som sjef i SSR, får andre arbeidsoppgåver i selskapet

mandag 18.01 2021

Regjeringa forlengjer skjenkestoppen – lokale serveringsstadar reagerer:

- Kjennest ikkje heilt rettferdig

Måndag kom beskjeden om at skjenkestoppen på to veker som blei innført i starten av januar blir forlenga med nok ei veke. Det får fleire av dei lokale drivarane til å reagere.

fredag 15.01 2021

Med på spanande bølgjekraftsatsing

Ulstein Betong Marine har produsert flytemoloen som dannar grunnlaget for testing av ein heilt ny type bølgjekraftverk – like ved Atlanterhavsparken.

God start på året for Ulstein Betongindustri AS – har ein ordrereserve på langt over 100 millionar kroner:

– Vi må seie at 2021 ser veldig positivt ut

Fjoråret blei til slutt brukbart for hjørnesteinsverksemda i Haddalura – trass i koronapandemien og nedstenginga av samfunnet i mars. 2021 teiknar så langt til å bli eit veldig godt år.

mandag 11.01 2021

Nesten fire hundre starta det nye året med å sjekke seg for koronasmitte

tirsdag 22.12 2020

Øvrelidsøskena går vidare i rettssystemet etter nederlaget i tingretten

fredag 18.12 2020

Førebur seg til koronavaksinasjon

tirsdag 15.12 2020

Mange testa seg

mandag 14.12 2020

Mann lånte vekk bilen til full kvinne. No er han dømt i tingretten

torsdag 22.10 2020

Her kjem skroget til National Geographic Resolution

onsdag 21.10 2020

Dømt for nesten førti lovbrot, men frifunnen for å ha onanert på biblioteket

tirsdag 20.10 2020

Mari Ann skal vere diakonvikar. - Eg har aldri vore redd for å møte menneske i sorg

Torsdag til laurdag blir det feiring av Blåhuset - i ny drakt:

- Resultatet blei veldig bra

Blåhuset i Ulsteinvik har den siste tida fått seg ein skikkeleg innvendig «makeover», og det skal feirast.

Gnist Støylane vann konkurransen til Norhus – fekk bålpanne i premie:

- Den vil garantert bli mykje brukt

Det var stor glede blant både born og tilsette i Gnist Støylane tysdag – då Odd Erik Hovden i Norhus overrekte ei flunkande ny bålpanne til barnehagen.

tirsdag 13.10 2020

Ein epoke er over - men Gunvor Ulstein blir framleis synleg i drifta av familiekonsernet: - Dette opnar nye dører

tirsdag 29.09 2020

Ulstein Verft:

Neste Lindblad-skrog venta i månadsskiftet oktober/november

Meir arbeid er om ikkje lenge på veg til Ulstein Verft. Men etter det ser det ut til å bli stille – om ikkje nye oppdrag kjem til.

torsdag 24.09 2020

Hareid kommune har kjøpt investert i ny teknologi:

– Desinfeksjonsroboten kan potensielt redde liv

Roboten, som av produsenten blir kalla for innovasjon av tradisjonell smittevask, fjernar alt av mikroorganismar i eit rom – og vil vere uvurderleg i kampen mot til dømes koronaviruset, meiner Robert Kjøde.

tirsdag 22.09 2020

– Marknaden er prega av optimisme

Med fleire nye ordrar på veg inn, teiknar også 2020 til å bli eit bra år for Haddal-verksemda Ulstein Betong Marine.

mandag 14.09 2020

Varaordførar Stian Lehmann Scheide svarer på skatepark-kritikken:

– Uheldig utvikling i saka

Quarterpipen som høyrer til skateparken på Vikholmen blir no reparert, og Ulstein kommune beklagar overfor skateklubben, men også Stiftelsen Vikholmen – som dei meiner har fått ufortent mykje kritikk.

onsdag 09.09 2020

Administrerande direktør Egil Haugsdal:

- Eit typisk eksempel på produksjon som vi er tente med å setje ut

Kongsberg Maritime-direktøren seier til Vikebladet Vestposten at det er endringane globalt som gjer at ein må tilpasse drifta ved avdelinga i Ulsteinvik framover.

Meiner Kongsberg Maritime går for ei styrt nedlegging av maskineringsavdelinga i Ulsteinvik:

- Dette var det siste vi trengde, positiviteten er erstatta med uro

Klubbleiarane blant dei tillitsvalde ved Ulsteinvik-avdelinga er sterkt kritiske til at mange lokale arbeidsplassar no kan forsvinne.

fredag 28.08 2020

Senterparti-leiaren tok lunsjen med partifellen og Gode Greier-drivaren Lisa Mari

onsdag 17.06 2020

– Fjella, havet og skjergarden ligg der

Leif Ringstad oppmodar folk om å kose seg ute i naturen i sommar.

Andreasgarden

– Eg vil fortelje og formidle lokal kultur

søndag 24.05 2020

Hærverk i Saunesparken

fredag 22.05 2020

– Ingen boikott av Bygderadio Vest

Fyller kultursalen med politikk

torsdag 21.05 2020

2019

– God rapport

onsdag 20.05 2020

– Eg trur det blir eit veldig bra prosjekt

tirsdag 19.05 2020

– Nesten rørande

mandag 18.05 2020

Fordeler konfirmasjonane over to helger

lørdag 16.05 2020

Ny demning i emning ved Lisjevatnet

fredag 15.05 2020

Kommunen vil sikre fastløn til legevakta

torsdag 14.05 2020

Ulstein har avtale om livssynsnøytralt seremonirom

søndag 26.04 2020

Nytt bokprosjekt på gang frå historielaget

lørdag 25.04 2020

Skulestart

– Borna skal kjenne seg trygge

tirsdag 21.04 2020

Optikarane får gjere synsundersøkingar igjen: - Vi har sakna kundane våre

torsdag 09.04 2020

Arbeidsløysa i Hareid og Ulstein går noko ned: - Det er positivt, men det har si forklaring

fredag 03.04 2020

Kleven Verft har levert «Boabarge 33»: - Eit skikkeleg beist av ein lekter

onsdag 01.04 2020

Entec Group må permittere tilsette – men klarer å halde i gang aktiviteten på alle forretningsområda

tirsdag 31.03 2020

Arrangerte tiltakspakke-webinar for næringslivet:

- Vi er inne i ei særs krevjande tid no

mandag 30.03 2020

Alle tilsette ute av karantene – kan bli aktuelt å hente inn folk frå nærområdet

lørdag 28.03 2020

Likar å vere i teneste for folk

mandag 23.03 2020

Ulstein vil ikkje innføre eigne karantene-reglar

lørdag 21.03 2020

Koronasituasjonen råkar også drosjene

torsdag 19.03 2020

Så mange er testa for koronavirus i Hareid og Ulstein førebels

tirsdag 10.03 2020

Avlyser førebels ingen arrangement

onsdag 04.03 2020

«Windea Jules Verne»:

Blir levert frå Ulstein Verft i løpet av mars

tirsdag 03.03 2020

Dette tenkjer elevane at dei må øve meir på før finalen i Klassequizen

tirsdag 25.02 2020

Sal av thaimat gir støtte til heimlause og foreldrelause i Thailand

Dei driv hjelpearbeid i det stille, dei to som driv restauranten Mae Kanya´s Thai Food i Ulsteinvik.

onsdag 19.02 2020

– Eg passar ikkje til å vere formann, men eg vil ikkje at seniordansen skal leggast ned

tirsdag 18.02 2020

Sysselsettinga i maritim næring aukar

Etter eit botnår i 2017 som følgje av oljekrisa, er sysselsettinga i maritim næring no i vekst.

torsdag 13.02 2020

Positiviteten er stor på Ytre Søre: – Vi har god fart inn i 2020

onsdag 12.02 2020

Hugs å melde deg på skidagen

tirsdag 11.02 2020

Gratis vinterferietilbod

torsdag 23.01 2020

ERFAringskonferansen til Norwegian Maritime Exporters

– Det har vore flotte dagar her i Ulsteinvik, trass i vêret

onsdag 08.01 2020

Ber folk slutte å mate fuglane ved Sauneselva.

mandag 09.12 2019

Sjøsette National Geographic-skipet i helga

tirsdag 26.11 2019

Ulstein ønskjer å utfordre det eksisterande gjennom lanseringa av eit hydrogendrive skip:

– Vi vil vere i front av denne utviklinga

onsdag 20.11 2019

Ber toppleiaren ta eigarskap til klimaarbeidet

tirsdag 19.11 2019

Laurdagsringen på Bygdastova:

På jakt etter julegjestar

Kjenner du nokon som kunne tenke seg å nyte eit velsmakande julemåltid i godt selskap og med flott underhaldning attpå? Laurdagsringen på Bygdastova i Ulsteinvik er på jakt etter fleire gjestar til julekalaset sitt den 30. november.

fredag 15.11 2019

Reiarlaget er inne i den beste vintersesongen sidan offshorekrisa tok til:

– Vårt hovudfokus er å skaffe arbeid til båtane, og med det sikre arbeid til dei tilsette

tirsdag 05.11 2019
21

– Det er sporten eg lev for og det eg brukar mesteparten av tida mi på